tarsem jassar Latest Songs Lyrics

tarsem jassar All SOngs

Fix Match Lyrics

Singer :Tarsem Jassar

Album : Fix Match

Lyricist :Tarsem Jassar

Kajla Lyrics

Singer :Tarsem Jassar

Album : Kajla

Lyricist :Tarsem Jassar

Hustler Lyrics

Singer :Tarsem Jassar

Album : Hustler

Lyricist :Tarsem Jassar

Bloodline Lyrics

Singer :Tarsem Jassar

Album : Bloodline

Lyricist :Tarsem Jassar

Yaar Mere Lyrics

Singer :Tarsem Jassar, Kulbir ...

Album : My Pride

Lyricist :Tarsem Jassar

My Pride Lyrics

Singer :Tarsem Jassar

Album : My Pride

Lyricist :Tarsem Jassar